Pagrindinis | Pardavimų, ryšių su klientais ir klientų aptarnavimo auditas

Pardavimų, ryšių su klientais ir klientų aptarnavimo auditas

Reguliarūs klientų aptarnavimo, ryšių su klientais ir pardavimų veiklų auditai padės identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias Jūsų verslo vietas ir padės Jūsų verslui išlikti  viršūnėje!

Atliekant auditą, dirbame tokiu nuoseklumu:

 • atliekame pardavimų, ryšių su klientais palaikymo ir klientų aptarnavimo auditą.
 • Nustatomos ir prioritetizuojamos probleminės sritys.
 • Pateikiami galimi sprendimai veiklos gerinimui.
 • Suprojektuojama standarto struktūra, aprašomi pardavimų ir klientų aptarnavimo veiklą reglamentuojantys procesai.
 • Pristatomas standarto komunikavimo planas.
 • Aptariami standarto palaikymo ir atnaujinimo veiksmai.
 • Suplanuojami pokyčiai organizacijos mastu.
 • Parengiamas veiksmų planas.
 • Jei įmonė pageidauja, dalyvaujame įgyvendinime arba tik tam tikruose kontroliniuose taškuose.
 • Keičiami darbuotojų nuostatai ir pristatomi nauji procesai.
 • Darbas vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su darbuotojais bei kartu parengiamas ir pastovaus tobulėjimo planas.